Over het Kennisplatform

‘Elke patiënt, arts, tandarts of verpleegkundige weet de weg te vinden naar goede expertise over antistolling’.

Onze missie

Met dit Kennisplatform willen we uitwisseling van kennis op alle terreinen van antistollingszorg bevorderen: Het beschikbaar stellen van actuele informatie betreffende de praktijk van antistollingszorg aan professionals, teneinde de efficiëntie en veiligheid van diagnostiek en behandeling te versterken. Indirect informatie betreffende antistollingszorg beschikbaar stellen voor patiënten en haar/zijn mantelzorgers.

Binnen het Kennisplatform is het volgende te vinden

  • experts op het gebied van antistolling - en met hun bereikbaarheid in de verschillende ziekenhuizen in Nederland
  • regionale samenwerkingsverbanden, expertisecentra en trombosediensten
  • lokale diagnostiek en behandelprotocollen
  • richtlijnen en andere kennisinstrumenten
  • e-learnings

Deelnemende organisaties

Nederlandse Internisten Vereniging
Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie
Nederlands Vereniging Voor Heelkunde
Nederlands Huisartsen Genootschap
Federatie van Nederlandse Trombosediensten
Cliëntenraad Trombose Diensten Nederland
Federatie Medisch Specialisten
Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten 2

De voorbereidingswerkgroep

Voorzitter - Internist
Voorzitter - Internist
Internist
Internist
Internist
Huisarts
Cardioloog
Chirurg

De klankbordgroep

Kinderarts
Kinderarts
Chirurg
Internist
Longarts
Anaesthesioloog
Chirurg
Apotheker
Cardioloog
Orthopeed
AIOS orthopedie
Neuroloog
Apotheker
Internist
Patiëntenperspectief
Patiëntvertegenwoordiger
Logo

Laatste update: 15 februari 2024 10:12

v1.0