Over het Kennisplatform

‘Elke patiënt, arts, tandarts of verpleegkundige weet de weg te vinden naar goede expertise over antistolling’.

Onze missie

Met dit Kennisplatform willen we uitwisseling van kennis op alle terreinen van antistollingszorg bevorderen: Het beschikbaar stellen van actuele informatie betreffende de praktijk van antistollingszorg aan professionals, teneinde de efficiëntie en veiligheid van diagnostiek en behandeling te versterken. Indirect informatie betreffende antistollingszorg beschikbaar stellen voor patiënten en haar/zijn mantelzorgers.

Binnen het Kennisplatform is het volgende te vinden

  • experts op het gebied van antistolling - en met hun bereikbaarheid in de verschillende ziekenhuizen in Nederland
  • regionale samenwerkingsverbanden, expertisecentra en trombosediensten
  • lokale diagnostiek en behandelprotocollen
  • richtlijnen en andere kennisinstrumenten
  • e-learnings

Deelnemende organisaties

Logo Nederlandse Internisten Vereniging

Nederlandse Internisten Vereniging

Logo Trombosestichting

Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie

Logo Trombosestichting

Nederlands Vereniging Voor Heelkunde

Logo Trombosestichting

Nederlands Huisartsen Genootschap

Logo Trombosestichting

Federatie van Nederlandse Trombosediensten

Logo Trombosestichting

Cliëntenraad Trombose Diensten Nederland

Logo Trombosestichting

Federatie Medisch Specialisten

Logo Trombosestichting

Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten 2

De voorbereidingswerkgroep

Dhr. prof. dr. M.V. (Menno) Huisman

Voorzitter - Internist

Dhr. prof. dr. H. (Hugo) ten Cate

Voorzitter - Internist

Mevr. prof. dr. K. (Karina) Meijer

Internist

Mevr. Dr. L.M. (Laura) Faber

Internist

Dhr. Prof. dr. F.A. (Erik) Klok

Internist

Dhr. dr. G.J. (Geert Jan) Geersing

Huisarts

Dhr. dr. M.E.W. (Martin) Hemels

Cardioloog

Dhr. dr. M. (Michiel) Warlé

Chirurg

De klankbordgroep

Dhr. dr. A.A.W. (Arno) Roest

Kinderarts

Mevr. dr. C.H. (Heleen) van Ommen

Kinderarts

Dhr. drs. W.W.L. (Wilson) Li

Chirurg

Dhr. prof. dr. P.W. (Pieter Willem) Kamphuisen

Internist

Mevr. E. (Esther) Nossent

Longarts

Dhr. Dr. S.H. (Steven) Renes

Anaesthesioloog

Mevr. dr. M.J. (Marie Josee) van Rijn

Chirurg

Mevr. dr. M.F. (Margreet) Herwaarden

Apotheker

Dhr. dr. P. (Peter) Damman

Cardioloog

Dhr. dr. H.B. (Harm) Ettema

Orthopeed

Dhr. dr. B. (Banne) Nemeth

AIOS orthopedie

Mevr. dr. J.A.E. (Julie) Staals

Neuroloog

Dhr. dr. R.A. (Richard) Faaij

Apotheker

Mevr. dr. M.J.H.A. (Marieke) Kruip

Internist

Dhr. W.F. (Wim) Buding

Patiëntenperspectief

Mevr. A.C.C. (Anja) de Bruin

Patiëntvertegenwoordiger
Logo

Laatste update: 13 mei 2024 13:30

v1.0.1