Maastricht UMC

Maastricht UMC

Ziekenhuis
P. Debyelaan 25, 6229HX, Maastricht
043-387 6543

Contactpersonen

Internist-vasculair geneeskundige
Internist-vasculair geneeskundige,
Internist-vasculair geneeskundige
medisch leider Trombosedienst Maastricht
Physician Assistant

Lokale protocollen

Ja, het Maastricht UMC heeft lokale protocollen voor hun antistollingsbeleid. Deze protocollen zijn openbaar toegankelijk. Zie onderstaande lijst voor de beschikbare protocollen.

Protocollen
Maastricht UMC

Tromboseprofylaxe

Patiënten die reeds antistollingsmiddelen gebruiken, zoals vitamine K-antagonisten (VKA), directe orale anticoagulantia (DOAC) of therapeutische laag moleculair gewicht heparine (LMWH), komen niet in aanmerking voor profylactische LMWH. Zie voor deze categorie patiënten perioperatief beleid rondom ingrepen (wel of niet stoppen/overbruggen).

Protocollen
Maastricht UMC

Perioperatief beleid bij gebruik antitrombotica

Dit betreft het beleid t.a.v. patiënten die reeds behandeld worden met antitrombotische medicatie en die een ingreep (operatie, diagnostische interventie) moeten ondergaan.

Protocollen
Maastricht UMC

Beleid bij bloedingen

Dit betreft het beleid t.a.v. patiënten die reeds behandeld worden met antitrombotische medicatie en waarbij interventies plaats moeten vinden om een bloedingscomplicatie te behandelen.

Protocollen
Maastricht UMC

Diagnostiek en behandeling van VTE

Protocollen
Maastricht UMC

Antitrombotische medicatie

Protocollen
Maastricht UMC

Laboratoriumbepalingen

Voor een correcte interpretatie van de resultaten van de laboratoriumbepalingen is het noodzakelijk dat het tijdstip van bloedafname en de volledige gegevens bekend zijn van het soort antistollingsmedicatie, dosering van de antistollingsmedicatie (1 dd, 2 dd, therapeutisch of profylactisch) en tijdstip van toediening van de antistollingsmedicatie.

Logo

Laatste update: 15 februari 2024 10:12

v1.0