Leids Universitair Medisch Centrum

Leids Universitair Medisch Centrum

Ziekenhuis
Albinusdreef 2, 2333 ZA, Leiden
071-5269111

Contactpersonen

Hoogleraar Inwendige geneeskunde, Internist-hematoloog en vasculair geneeskundige
Hoogleraar Interne Geneeskunde, internist, medisch leider Trombosedienst
Internist-vasculair geneeskundige

Lokale protocollen

Ja, het Leids Universitair Medisch Centrum heeft lokale protocollen voor hun antistollingsbeleid. Deze protocollen zijn openbaar toegankelijk. Zie onderstaande lijst voor de beschikbare protocollen.

BPPC-Protocol
Leids Universitair Medisch Centrum

Antistollingsbehandeling, onderbreken en overbruggen bij electieve ingrepen

Beleid betreffende antistollingsbehandeling rondom operaties of ingrepen binnen het LUMC.

BPPC-Protocol
Leids Universitair Medisch Centrum

Antistollingsbehandeling, medicamenteus (DOAC; LMWH; heparine; VKA - vitamine K antagonisten)

Dit protocol beschrijft de indicaties, doseringen en te nemen maatregelen bij overdoseringen en bloedingen van de diverse antistollingsmiddelen.

BPPC-Protocol
Leids Universitair Medisch Centrum

Veneuze trombose-profylaxe in het LUMC

Het beschrijven van de indicaties en de uitvoering van veneuze trombose profylaxe bij chirurgische en niet-chirurgische patiënten op alle afdelingen van het LUMC.

Protocol
Leids Universitair Medisch Centrum

Hemostase en trombose

De Hematologieklapper, voorheen het Leidse rode boekje, is een initiatief van de stafleden van de afdeling hematologie van het LUMC. De Hematologieklapper is bedoeld als leidraad voor de diagnostiek en behandeling van hematologische ziekten. De leidraad vervangt geen handboek of richtlijn, maar biedt aan de professional handvatten voor de juiste diagnostisering en behandeling.

Protocollen
Leids Universitair Medisch Centrum

Diagnostiek en behandeling van veneuze trombo-embolie

Dit protocol beschrijft de diagnostiek en behandeling van diep veneuze trombose van arm en been en van longembolie.

Protocollen
Leids Universitair Medisch Centrum

Medicamenteuze antistollingsbehandeling

Dit protocol beschrijft de indicaties, doseringen en te nemen maatregelen bij overdoseringen en bloedingen van de diverse antistollingsmiddelen.

Protocollen
Leids Universitair Medisch Centrum

Onderbreken en overbruggen van antistollingsbehandeling

Beleid betreffende antistollingsbehandeling rondom operaties of ingrepen binnen het LUMC.

Protocollen
Leids Universitair Medisch Centrum

Trombolyse

Protocollen
Leids Universitair Medisch Centrum

Trombose en/of trombocytopenie na recente COVID-19 vaccinatie

Protocollen
Leids Universitair Medisch Centrum

Tromboseprofylaxe en antistollingsbehandeling bij zwangeren en fertiliteitspatiënten

Dit protocol beschrijft veneuze tromboseprofylaxe in de zwangerschap, in de postpartum periode en in relatie tot fertiliteitsbevorderende behandeling en therapeutische antistollingsbehandeling gedurende de zwangerschap. Dit protocol is gebaseerd op de nationale richtlijn Antitrombotisch beleid (zie richtlijnen database) en is op enkele punten aangepast voor de praktische uitwerking in het LUMC.

Protocollen
Leids Universitair Medisch Centrum

ALERT – Acute LongEmbolie Response Team LUMC

Acute longembolie is een potentieel dodelijke ziekte. Vooral patiënten die vanwege hemodynamische instabiliteit in de ‘hoog risico’ groep vallen hebben een tot 30% kans op overlijden binnen 1 maand. In de beschikbare literatuur en (inter) nationale richtlijnen bestaat er een grote diversiteit aan definities van hemodynamische instabiliteit en wordt het weinig gespecificeerde behandeladvies gegeven om trombolyse toe te passen, mits er geen sprake is van een hoog bloedingsrisico.

Protocollen
Leids Universitair Medisch Centrum

Cardiovasculair oncologisch zorgpad

Het cardiovasculair oncologisch zorgpad is opgesteld door de afdelingen Trombose en Hemostase, Oncologie, Endocrinologie en Cardiologie. Dit protocol beschrijft beste keuzes en overwegingen bij het voorschrijven van cardiovasculaire (preventieve) medicatie bij patiënten met een maligniteit die een systeemtherapie zullen ondergaan, of die een beperkte levensverwachting hebben (<2 jaar). De oncologisch behandelaar heeft de lead in het toepassen van dit protocol maar kan de Internist Vasculaire Geneeskunde vragen een advies uit te brengen en met de patiënt te bespreken.

E-learning

PDF
Leids Universitair Medisch Centrum

E-learning (ELO) antistolling voor verpleegkundigen in LUMC

In het LUMC is een e-learning (ELO) antistolling voor verpleegkundigen ontwikkeld. Deze zit voor hen standaard in het inwerkprogramma. Voor artsen is er geen aparte scholing ontwikkeld, LUMC veronderstelt dat zij de benodigde kennis over antistolling in hun opleiding krijgen. Op verzoek verzorgen de verpleegkundig expert en/of de verpleegkundig specialist (VS) antistolling samen met de internist-vasculair geneeskundigen bredere scholing over antistolling op de afdelingen.

Regionaal verband

Trombose Expertise Centrum Leiden en omstreken

In 2010 richtte de Trombosedienst Leiden e.o. de Regiotafel Antistolling op. Een aantal ziekenhuizen, apotheken, huisartsen, specialisten ouderenzorg en de thuiszorg uit de regio waren hierbij betrokken. Het aantal deelnemers aan de Regiotafel groeide en in 2018 ging de Regiotafel over in TECLE. De oprichting van een expertisecentrum bood de mogelijkheid meer medische specialismen en huis- en verpleeghuisartsen te betrekken en breder buiten de regio te acteren.

Logo

Laatste update: 15 februari 2024 10:12

v1.0