Erasmus Medisch Centrum

Erasmus Medisch Centrum

Ziekenhuis
Dr. Molewaterplein 40, 3015 GD, Rotterdam

Contactpersonen

Internist-vasculaire geneeskunde, medisch leider
Senior verpleegkundig consulent
Physician assistant

Lokale protocollen

Ja, het Erasmus Medisch Centrum heeft lokale protocollen voor hun antistollingsbeleid. Deze protocollen zijn openbaar toegankelijk. Zie onderstaande lijst voor de beschikbare protocollen.

Protocollen
Erasmus Medisch Centrum

Vademecum Hematologie

Het Vademecum Hematologie is een leidraad voor de diagnostiek en behandeling van hematologische ziekten en is bedoeld voor internisten, hematologen en arts-assistenten in het Erasmus MC en de samenwerkende ziekenhuizen in de regio. De inhoud is tot stand gekomen dankzij de inbreng van onze staf van internist-hematologen en dankzij specialisten van andere disciplines, zoals immunologie, medische microbiologie en radiotherapie.

E-learning

Online
Erasmus Medisch Centrum

Hemostase

Het is belangrijk een goed begrip te hebben van de hemostase als basisproces in het menselijk lichaam. Dit is essentieel voor een effectieve diagnostiek en behandeling van trombose en bloedingsneiging

Online
Erasmus Medisch Centrum

Trombose

Trombose of trombo-embolie is een belangrijke oorzaak van morbiditeit in de westerse wereld en kan zelfs levensbedreigend zijn. Het snel stellen van de juiste diagnose is dus belangrijk.

Regionaal verband

Beter Keten

Samenwerking tussen Albert Scheitzer Ziekenhuis, Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Ijsselland Ziekenhuis en Maasstad Ziekenhuis

Logo

Laatste update: 15 februari 2024 10:12

v1.0