Bernhoven

Bernhoven

Ziekenhuis
Nistelrodeseweg 10, 5406 PT, Uden
0413-404040

Contactpersonen

Voorzitter antistollingscommissie, aanspreekpunt antistolling

Lokale protocollen

Ja, het Bernhoven heeft lokale protocollen voor hun antistollingsbeleid. Deze protocollen zijn openbaar toegankelijk. Zie onderstaande lijst voor de beschikbare protocollen.

Protocollen
Nijmeegs Expertisecentrum voor Complexe Farmacotherapie

NOAC (Non- VKA (Vitamine K Antagonist) Orale Anticoagulantia)

Deze richtlijn geeft de afspraken weer over hoe we binnen het UMC St Radboud en de regio om gaan met Apixaban/Dabigatran/ Edoxaban/Rivaroxaban. Tevens wordt beschreven welke indicaties en contra-indicaties zijn en hoe over te zetten van Vitamine K antagonist (VKA) naar Apixaban/Dabigatran/Edoxaban/Rivaroxaban en van DOAC naar VKA.

Protocollen
Nijmeegs Expertisecentrum voor Complexe Farmacotherapie

TAR (Trombocytenaggregatieremmers)

Bloedplaatjesaggregatieremmers worden veelvuldig voorgeschreven aan patiënten met vaatlijden omdat deze middelen trombusvorming tegengaan in geval van endotheelschade. Naar schatting gebruikt 25% van de bevolking een bloedplaatjesaggregatieremmer. Onder de bloedplaatjesaggregatieremmers vallen de irreversibele remmers: acetylsalicylzuur (ASA; Ascal, Aspirine, Carbasalaatcalcium) en de P2Y12 receptor inhibitors, clopidogrel, (ticlopidine) en prasugrel. Onder de reversibele remmers vallen dipyridamol, de P2Y12 receptor inhibitor(s) ticagrelor en (cangrelor) en de IIb-IIIa antagonisten (abciximab, eptifibatide, tirofiban) en niet-selective (COX1/COX2) remmers, NSAID’s die worden gebruikt als pijnstiller. Er worden ook combinatiepreparaten gebruikt zoals clopidogrel/acetylsalicylzuur(duoplavin) en acetylsalicylzuur dipyridamol (asantin). In deze richtlijn zal worden ingegaan op werkingsmechanismen, farmacokinetische eigenschappen, interacties, gebruikelijke doseringen en de juiste indicaties van de verschillende bloedplaatjes aggregatieremmers (in mono- en/of combinatietherapie).

Protocollen
Nijmeegs Expertisecentrum voor Complexe Farmacotherapie

Laag moleculair gewicht heparine (LMWH) en ongefractioneerd heparine (UFH)

Sinds 2012 komen in de regio Nijmegen diverse vertegenwoordigers vanuit UMC St Radboud, CWZ, Sint Maartenskliniek, INR trombosedienst en Maasziekenhuis Pantein bij elkaar om de leidraad begeleide introductie nieuwe orale antistollingsmiddelen te vertalen in een gezamenlijke protocol, dat in het eigen ziekenhuis geïmplementeerd wordt. Omdat Enoxaparine vanaf januari 2021 niet meer beschikbaar is in Nederland en een groot deel van de ziekenhuizen dalteparine als LMWH van voorkeur hebben aangewezen, blijkt er in 2021 ook behoefte aan een gezamenlijk protocol voor LMWH waarbij een uniform antistollingsbeleid in de regio, gebaseerd op de landelijke richtlijn wordt nagestreefd. Ook deze richtlijn zal ieder kwartaal geëvalueerd en bijgesteld worden op basis van recente literatuur en casuïstiek.

Regionaal verband

Nijmeegs Expertisecentrum voor Complexe Farmacotherapie

Het NECF is een multidisciplinaire en transmurale organisatie. Multidisciplinair omdat artsen en apothekers in gezamenlijkheid dingen kunnen die ze apart niet kunnen. Transmuraal omdat we het allemaal voor patiënten doen, ongeacht hun verblijfsplaats. Ketenzorg is hierbij het kernbegrip.

Logo

Laatste update: 15 februari 2024 10:12

v1.0