Ik ervaar een bijwerking die niet in de bijsluiter staat, wat moet ik doen?

U kunt de bijwerking die u ervaart en niet in de bijsluiter staat, melden bij het Lareb. Lareb is het meld- en kenniscentrum dat bijwerkingen van medicatie verzamelt, registreert en analyseert.

Bespreek de bijwerking ook altijd met uw arts of apotheker. Hij/zij kan u het beste adviseren over het verdere gebruik van uw medicijn.

Logo Trombosestichting Nederland
  • Toegevoegd: 22 mei 2023
Logo

Laatste update: 23 november 2023 11:34

v1.0

Mede mogelijk gemaakt door:
Vaillantfonds Landelijke Vereniging voor Crematoria