Over het Kennisplatform

‘Elke patiënt, arts, tandarts of verpleegkundige weet de weg te vinden naar goede expertise over antistolling’.

Onze missie

Met dit Kennisplatform willen we uitwisseling van kennis op alle terreinen van antistollingszorg bevorderen: Het beschikbaar stellen van actuele informatie betreffende de praktijk van antistollingszorg aan professionals, teneinde de efficiëntie en veiligheid van diagnostiek en behandeling te versterken. Indirect informatie betreffende antistollingszorg beschikbaar stellen voor patiënten en haar/zijn mantelzorgers.

Patiëntinformatie

U vindt hier algemene informatie en veelgestelde vragen over het gebruik van antistollingsmiddelen. De Trombosestichting heeft de inhoud afgestemd op vragen die wij hebben ontvangen van gebruikers van antistollingsmedicatie.

Mist u informatie of vragen? U kunt ons hier een bericht sturen. We willen de patiëntinformatie zo compleet mogelijk maken.

De patiëntinformatie is ontwikkeld naar een idee van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten, de Cliëntenraad Trombosediensten CTD en de Trombosestichting.

Logo Trombosestichting

Trombosestichting Nederland
Postbus 100
2250 AC VOORSCHOTEN
www.trombosestichting.nl

Logo

Laatste update: 12 juni 2024 14:16

v1.0.1

Mede mogelijk gemaakt door:
Vaillantfonds Landelijke Vereniging voor Crematoria